Projeler - Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yerleşkesi | Simurg Proje Mimarlık Atölyesi
tr | en

ProjelerKonya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yerleşkesi

Tasarım Yaklaşımı

Yapı programı, farklı kullanıcı ve farklı işlevler barındırmasıyla ve çevre etkileri ele alındığında ağaçların arasında gizlenen bir yerleşke olarak tasarlanmıştır. Bu yerleşkede çalışma alanları sosyal etkileşim alanları ile beraber kurgulanmıştır. Bu kurguda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binası bir nevi çalışanların konutu olarak düşünülmüştür. Tıpkı tarihi Konya evlerinde ve Selçuklu yapılarında bulunduğu gibi bütün odaların “avlu” yani “hayat” alanlarına açılması sağlanmıştır.  

Kütle Oluşumu

Ankara Caddesine paralel silueti ağaçlarla saklanan alan, yerleşkenin ana yapısı olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sosyal Tesisinin girişlerini bulundurmaktadır. Temel iki fonksiyon olan müdürlük binası ve sosyal tesis fonksiyonları Ankara caddesinin üzerindedir. Yoğun bir insan trafiği olan bu fonksiyonları barındıran kütleler güneydoğu cephesinde bulunmaktadır. Bu konumlandırma yapıda ağaçlarla ağaçlarla örtülü bir cephe üzerinde bulunması yanı sıra güneşten faydalanma imkanlarının artmasını sağlamaktadır.

İl müdürlüğü binası ana yapıya ağaçlara zarar vermeden, iki koldan bağlanmıştır. Aralarında avlu bırakılan iki kol ana çalışma alanlarının bulunduğu kollardır.

Bu kolların dış cephelerinde ve bina genelinde çift cidarlı kesme taş örgüye sahip, geleneksel yapılarda kullanılan, Kayseri kesme taşının kullanılması cephelerde ısı kayıp ve kazançlarını dengeleyecek bir kesitte olması öngörülmüştür. 

Avluya bakan alanlar cam cephe ve hareketli güneş kırıcılar kullanılarak tasarlanmış olup aynı zamanda ağaçların ve binanın kendi gölgesinden yararlanmaktadır.

Benzer durum sosyal tesis binası içinde aynı şekilde düzenlenmiştir. Ana binaya 2 koldan bağlanıp ortada avlu oluşturmuştur. Bu avlu atölye ve kurslar için etkinlik avlusu olarak düşünülmüş amfi ile  çok amaçlı salona bağlanmıştır.

Bütün bina doğal havalandırma ve ısı kontrolü cephelerinin olması planlanarak tasarlanmış olması nedeni ile enerji kayıplarının minimuma indirildiği ve konfor şartlarının oluşması için gerekli enerjiyi azaltmayı sağladığı için sürdürülebilir bir yapı olma iddiasındadır.

Konum       Konya
Yıl       2018
Alan       42.425 m²
Ekip       Mevlüt Sarı, Alper Dülger, Berna Başaran